Iz galerije SVE GALERIJE
O nama

Dječji vrtić „Vrtić Panda“, započeo je sa radom 15.listopada 1990. U početku pod nazivom Jaslice Panda , sa programom za rad sa djecom do treće godine starosti, u iznajmljenom prostoru, kao prve privatne jaslice u Hrvatskoj. Među prvim…

SAZNAJTE VIŠE

Novosti

Razvoj socijalnih vještina putem zajedničkih aktivnosti

Predškolsko doba je doba od velike važnosti za emocionalni razvoj i razvoj socijalnih vještina. Vještina kao što su dogovaranje,…

Pročitajte više

Skupina Velikih maksilimača i projekt "Pčelice zujalice"

Od posebne je važnosti da odgojitelj promatra proces igre, prepoznaje dječje osobnosti i dječji interes. Promatranjem igre djeteta i osluškivanjem…

Pročitajte više

DA LI STE ZNALI ?

Skupina Turbolimača pokazuje poseban interes za prirodu koja ih okružuje i promjene u prirodi. Potreba za istraživanjem i dječja znatiželja potaknu…

Pročitajte više
Sve novosti
Dječji vrtić "Vrtić Panda"

Hercegovačka 29, 42000 Varaždin

Tel.: 042-233 285 / 042-233 284

Fax.: